Gemeente Kortessem

Jaarlijks onderzoek bij burgers

Van de Vlaamse Regering – Departement kanselarij en bestuur

Jaarlijks voert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, contacten met personen uit andere culturen, vrije tijd, deelname aan het verenigingsleven, vertrouwen in de overheid en zo meer.
Aangezien niet iedereen bevraagd kan worden, werd eerst een selectie van gemeenten gemaakt en vervolgens een selectie van 18-jarigen en ouder. De gemeente Kortessem maakt dit jaar deel uit van de steekproef; 15 tot 65 burgers zullen gecontacteerd worden. Deze personen zullen op voorhand een brief en een folder krijgen. De eerste brieven worden vanaf 15 maart 2017 verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2017.
De interviews gebeuren aan huis door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. Ze zijn opgeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen. Wanneer ze langskomen, hangt af van hun planning en de afspraken die ze kunnen maken.

Meer info:
DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR
Studiedienst Vlaamse Regering
Boudewijnlaan 30 bus 23, 1000 Brussel
www.vlaanderen.be/svr

 

Gepubliceerd op vr 10 maart 2017