Gemeente Kortessem

Warm Kortessem in de strijd tegen kansarmoede!

De Vlaamse en Federale overheid stelt subsidies ter beschikking aan onze gemeente om de kansengroepen in Kortessem tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Voor de verdeling ervan hielden we rekening met vele mogelijke levensdomeinen zoals huisvesting, school, psychosociale hulp, digitale wereld… Kortom, wij willen een maximum aantal personen bereiken en ondersteunen die een financiële duw in de rug kunnen gebruiken ten gevolge van de coronacrisis.

De OCMW-raad besliste op 9.10.2020 de subsidies als volgt te besteden:

 • € 25.401,01 in de vorm van consumptiecheques, te besteden bij lokale handelaars.
 • € 100,00 rechtstreeks storten op rekening van aanvrager, na sociaal en financieel onderzoek.
 • € 100,00 onder de vorm van een consumptiebon, dit bedrag wordt op basis van de bewijzen van aankopen bij de lokale handelaars gestort.
 • Een eenmalige tussenkomst van € 300,00 voor ‘digitale uitgaven’. Bv. voor de aankoop van een laptop, tablet, pc… (max. 1 aanvrager per gezin) en/of een éénmalige tussenkomst van €200,00 voor:
  • personen die een leefloon of aanvullend leefloon ontvangen.
  • personen die een equivalent leefloon ontvangen.
  • personen die in budgetbeheer of budgetbegeleiding zijn en te kampen hebben met overmatige schuldenlast.
  • personen die in collectieve schuldenregeling zijn.
  • personen die recht hebben op de voedselbedeling van Sint-Vincentius 2020.

Denk je in aanmerking te komen voor één van deze tussenkomsten?

Contacteer dan het Sociaal Huis van Kortessem en wij helpen je  graag verder! Tel. 011 37 91 40 - socialedienst@kortessem.be

Gepubliceerd op do 19 november 2020