Gemeente Kortessem

Een nieuw regionaal mobiliteitsplan 2030-2050: sta jij mee aan het roer?

De gemeente Kortessem zetelt in de vervoerregioraad van de vervoerregio Limburg om te werken aan een regionaal mobiliteitsplan 2030 - 2050.

Het regionaal mobiliteitsplan zal de globale mobiliteitsvisie met doorkijk 2030 - 2050 vastleggen voor Limburg voor alle vervoersmodi (auto, fiets, openbaar vervoer, logistiek). Het plan zal o.a. uitspraken doen over de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio, het openbaar vervoernetwerk uittekenen en maatregelen voorstellen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid. 

In het plan willen we ook acties opnemen om de Limburger te prikkelen, te verleiden en te motiveren om zich duurzaam te verplaatsen. Vanuit de ambitie om de meest duurzame provincie van Vlaanderen te worden, willen we tegen 2030 naar een modal shift gaan met 40% duurzame verplaatsingen en 60% autoverplaatsingen. De fiets is daarbij een 'game changer' voor Limburg. 

We vinden het belangrijk dat de inwoners van de lokale besturen het regionale mobiliteitsplan mee vorm geven. Jullie hebben het beste zicht op wat er lokaal speelt. Die kennis willen we uitdrukkelijk meenemen in het traject.

Op de website https://limburg.vervoerregio.net/p/feedback kunnen ideeën en suggesties geformuleerd worden.
Deelnemen kan tot 30 oktober.
 
Gepubliceerd op do 15 oktober 2020