Gemeente Kortessem

KORTESSEM ZOEKT: 3 vacatures

Zin in een fantastische uitdaging binnen een gemeente die je alle ruimte geeft om je organisatorische en projectmatige skills verder vorm te geven? Interesse om mee te werken aan een klantvriendelijke dienstverlening binnen een dynamische gemeente? Perfect! Dan zijn jullie diegenen die we zoeken voor de Gemeente Kortessem!

Lokaal bestuur Kortessem gaat over tot de aanwerving en aanleg van werfreserve (2 jaar) van:

  • Coördinator Onderhoud Gebouwen

Geef je graag leiding en zie je het zitten om het schoonmaakpersoneel, de zaalwachters en de technisch beambten aan te sturen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In de functie van ‘Coördinator Onderhoud Gebouwen’ geef je dagelijks leiding aan de mensen die instaan voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast ben je  verantwoordelijk voor een energiezuinig gebouwenbeheer en neem je ook enkele administratieve en projectmatige taken op, ter ondersteuning van de dienst Ruimte.

  • Deskundige Vrije tijd & Onderwijs

Ben jij een energiek iemand met een sprankelende persoonlijkheid die graag evenementen wil organiseren in de gemeente Kortessem? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In de functie van ‘Deskundige Vrije tijd & Onderwijs’ stel je je klantgericht op, je communiceert vlot en bent assertief. Tot jouw takenpakket behoren onder meer een correcte dienstverlening wat betreft toerisme en erfgoed en het begeleiden van aanvragen van evenementen. Je fungeert als aanspreekpunt voor het onderwijs zodat er een nauwe samenwerking ontstaat met de scholen.

  • Gemeenschapswacht: 1/2 Kortessem en 1/2 Wellen

Wil jij een bijdrage leveren aan de verhoging van de algemene veiligheid en leefbaarheid in de gemeentes Kortessem en Wellen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In de functie van ‘Gemeenschapswacht’ onderneem je acties om fenomenen als diefstal en verkeersonveiligheid in te dijken. Je werkt mee om het veiligheidsgevoel van de burgers te verhogen en maatschappelijke overlast te voorkomen. Je fungeert als belangrijk aanspreekpunt voor de burger en hebt een preventieve opdracht. Daarnaast voer je ondersteunende taken uit voor diverse diensten en de lokale politie (door o.a. controle van de speelterreinen op veiligheid, controle op sluikstorten, melden van defecte infrastructuur, graveren van fietsen, toezicht gauwdiefstallen…).

Solliciteren


De kandidaturen voor deelname aan de selectieproeven moeten uiterlijk op 19 oktober 2020 per aangetekende post of via afgifte tegen ontvangstbewijs het College van Burgemeester en Schepenen (Kerkplein 11, 3720 Kortessem) bereiken, vergezeld van:

  • een curriculum vitae
  • een afschrift van het vereiste diploma
  • een recent uittreksel uit het strafregister (maximaal 2 maanden oud op datum van de sollicitatie)
  • een afschrift van uw rijbewijs


Je moet slagen in een schriftelijke en mondelinge selectieproef.


Voor vragen of inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst (011 379 152 of personeel@ kortessem.be).


Download onderaan alle informatie!  

Gepubliceerd op za 26 september 2020