Gemeente Kortessem

COVID Event Risk Model - CERM

Evenementen kunnen opnieuw heropstarten, zij het onder bepaalde voorwaarde.

Om organisatoren te helpen een event verantwoord te organiseren, is er nu het ‘Covid Event Risk Model’ of kortweg CERM.

Door het invullen van deze vragenlijst, scan je jouw event op haar COVID-veiligheidsrisico.

De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een vragenlijst een event kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico.

Dat risico wordt weergegeven aan de hand van een kleurenlabel: groen, oranje of rood. Dit label zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan, maar dient als referentie voor  het gemeentebestuur bij het verlenen van een vergunning.

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan het gemeentebestuur te bezorgen.

Het CERM kan ingevuld worden via de volgende link: www.covideventriskmodel.be

Gepubliceerd op do 16 juli 2020