Gemeente Kortessem

Externe dienstverlening tijdens deze coronacrisis

De dokters in Kortessem hebben de 'niet-dringende zorg' herstart. Lees hier verder ook waar u dit jaar terecht kan voor hulp bij uw belastingaangifte of pensioenaangifte of de dienstverlening van hulplijn 1712 en CAW Limburg en GGZ Meldpunt.

De huisartsen in Kortessem herstarten de 'niet-dringende zorg'

Sinds 04.05.2020 is de 'niet-dringende zorg' herstart in de huisartsengroep de Vlierregio en huisartsenpraktijk De Oude School.

Dit houdt in dat patiënten terug welkom zijn in de praktijkgebouwen voor alles behalve luchtweg- of maag-darmklachten. Voor deze laatste wordt ook een oplossing geboden: patiënten worden eerst telefonisch beoordeeld en zo nodig onderzocht in een aparte consultatieruimte (container) die voorzien zal zijn (vanaf donderdag 07.05.2020) op de parking gelegen voor de Oude School (Kerkplein 27 te Kortessem).

Om de veiligheid van de patiënten en van de dokters te garanderen, zijn volgende maatregelen verplicht:                   

 • Afspraken worden enkel telefonisch gemaakt.
 • Op de raadpleging dient u een mondmasker te dragen.
 • Kom liefst alleen naar de raadpleging. Indien dit niet mogelijk is, mag u maximum 1 begeleider meenemen. Hij of zij draagt eveneens een mondmasker.
 • Kom maximum 5 minuten voor uw afspraak naar de praktijk.
 • Betaal met payconiq of bancontact.
 • Voor een raadpleging in de container parkeert u de wagen naast de container en wacht u in de wagen tot de arts u komt roepen.

   

Hulplijn 1712 breidt haar openingsuren uit

1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis ziet hulplijn 1712 een toename van het aantal oproepen over familiaal geweld (kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmis(be)handeling,…).

De openingsuren worden uitgebreid waardoor de hulplijn 50% meer bereikbaar is in vergelijking met vorige maand.

 • Telefoon: maandag tot vrijdag van 09u00 tot 18u00.
 • Chat: maandag tot donderdag van 13u00 tot 20u00.

   

Uw aangifte personenbelasting

Normaal gesproken zouden er ook dit jaar zitdagen van de FOD Financiën georganiseerd worden in het administratief centrum zodat u terecht kon voor het invullen van uw aangifte personenbelasting (18.05 en 11.06.2020), maar de FOD Financiën heeft besloten om de zitdagen te annuleren, dus ook de zitdagen die in Kortessem gepland stonden. 

Ook in het kantoor in Tongeren zal je niet terecht kunnen. Hulp bij het invullen van aangiftes zal dit jaar gebeuren via telefonische afspraken. In de folder onderaan deze pagina vind je meer informatie terug aangaande het invullen van uw belastingaangifte.

Lukt het niet om zelf uw aangifte in te vullen? Dan kan u terecht op volgend telefoonnummer: 02 575 56 66.

    

Hoe een pensioen of IGO aanvragen tijdens deze coronacrisis?

Hoe kunt u uw pensioen of een IGO aanvragen tijdens deze coronacrisis?

 • Via de gratis Pensioenlijn 1765. Bel 1765, kies Nederlands en druk 3 en 1. Zo kunt u de documenten met de hulp met van onze experten invullen.
 • Via uw persoonlijk dossier op www.mypension.be
 • Via de website www.pensioenaanvraag.be

Wacht niet om uw pensioen of IGO aan te vragen tot na de coronacrisis!

    

Aanbod CAW Limburg en GGZ Meldpunt

Ook tijdens de coronacrisis blijven de diensten van CAW Limburg en GGZ Meldpunt bereikbaar. Mensen in begeleiding, kunnen ook nu terecht bij hun vertrouwde begeleider. Tegelijkertijd wordt het aanbod voor hulpvragers, verwijzers en hulpverleners op de eerste lijn uitgebreid voor nieuwe welzijnsvragen en niet-dringende psychische problemen. 

CAW Limburg

Doelgroep: voor iedereen vanaf 12 jaar met een welzijnsvraag.  

Wat:

 • Psychosociale ondersteuning: het CAW kan snel inspelen op vragen van hulpvragers over uiteenlopende thema's. 
 • Onthaal én begeleiding: sommige hulpvragers voelen zich na één gesprek geholpen, anderen hebben nood aan begeleiding van langere duur. Samen met hen verheldert het CAW deze wens. We zoeken naar een vervolgaanbod binnen het CAW of bij een externe welzijnspartner. 

Bereikbaarheid:

Meer info: www.caw.be.  

GGZ Meldpunten

Doelgroep: verwijzers en hulpverleners actief op de eerste lijn, in het bijzonder zij die nood hebben aan ondersteuning door overbelasting tijdens de coronacrisis.

Wat:

 • Doorverwijzing: het Meldpunt maakt een inschatting van de problematiek en verwijst door naar gepaste hulp. 
 • Verheldering: het Meldpunt verheldert de vraag of nood, verwijst door, maar behandelt niet. Zo blijft het Meldpunt bereikbaar voor nieuwe vragen. 
 • Ondersteuning: het Meldpunt ondersteunt de verwijzer zodat die zelf vanuit zijn rol aan de slag kan blijven gaan. 

Bereikbaarheid:

Bel naar het nummer van jouw eerstelijnszone: 

 • Noord Limburg: 011 54 23 62
 • West-Limburg: 011 42 49 31
 • MidWestLim: 011 28 68 40
 • Herkenrode: 011 27 42 98
 • Haspengouw: 011 68 38 27
 • ZOLim: 011 27 42 98
 • Kemp en Duin: 089 32 97 77
 • Maasland: 089 77 47 74

Meer info: www.ggzlimburg.be 

Het GGZ Meldpunt is een samenwerking tussen de Limburgse GGZ-netwerken LIGANT, RELING en NOOLIM. Het GGZ-meldpunt is een bijkomend aanbod naast de gekende verwijskanalen.

Gepubliceerd op di 05 mei 2020