Gemeente Kortessem

Aangepaste snelheid op N20

Sinds kort werd de toegestane snelheid binnen de bebouwde kom op deze gewestweg teruggedrongen tot 50 km/u in plaats van de vroegere 70 km/u, en dit op aanvraag van het gemeentebestuur van Kortessem. 

Als inwoner van Kortessem is het je waarschijnlijk al opgevallen. Ter hoogte van het verkeersbord "bebouwde kom" op de Hasseltsesteenweg aan de Alvo, en ter hoogte van het bushokje aan het kruispunt op de Hasseltsesteenweg hangen sinds enkele dagen grote verkeersborden met de verwittiging dat de toegestane snelheid aangepast werd.

Inderdaad, sinds kort werd de toegestane snelheid binnen de bebouwde kom op deze gewestweg teruggedrongen tot 50 km/u in plaats van de vroegere 70 km/u, en dit op aanvraag van het gemeentebestuur van Kortessem.  

De statistieken liegen er immers niet niet om. Op de Hasseltsesteenweg staan al een heel aantal bijna-ongeval-gevallen genoteerd, voornamelijk tussen bezoekers van de handelaars die wensen in te voegen op de Hasseltsesteenweg. Zo werd er onlangs nog een jongeman aangereden die op het zebrapad aan de Bruno's de gewestweg overstak. 
Het is er dan ook geen evidente situatie, een drukke gewestweg die recht door een stuk dens bebouwd Kortessem snijdt, met een mix aan woningen, handelaars, kinderopvang, dienstverlenende ambachten.  

Het gemeentebestuur heeft dan ook geopperd bij het gewest om de snelheid terug te brengen tot de normale snelheid in een "bebouwde kom".  Door het doorgaand verkeer in snelheid te doen temperen slaan we meerdere vliegen in één klap: 

  • Het oversteken voor de kinderen die de N20 kruisen op hun schoolroute kan veiliger verlopen. 
  • Het invoegen vanuit de handelszaken verloopt vlotter en veiliger.
  • De afwikkeling van het kruispunt verloopt vloeiender. 
  • De geluidshinder gaat naar beneden voor de omwonenden, en de leefbaarheid vergroot.

Let je dus even op je snelheid als je door dit stukje Kortessem rijdt?  

Zo gaan we samen stap voor stap op weg naar een veiliger Kortessem

Gepubliceerd op vr 21 februari 2020