Gemeente Kortessem

Aanpassing tarieven recyclagepark vanaf 1.1.2020

Gemeente Kortessem en Limburg.net voorzien voor het komende aanslagjaar een nieuw modelreglement met enkele inhoudelijke wijzigingen. Een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen:
 • Het standaard reglement dat Limburg.Net overmaakt aan de gemeenten en dat specifiek van toepassing is op de situatie van die desbetreffende gemeente, stelt eveneens een kostprijs per m³ afval voor dat aangeboden wordt op het gemeentelijk recyclagepark.

  Deze maatregel werkt ook afvaltoerisme tegen én bereidt deze maatregel onze inwoners voor op een "zachte" overgang naar een door Limburg.net aangeboden oplossing voor de problemen die het gemeentebestuur van Kortessem ervaart bij de uitbating van het gemeentelijk recyclagepark.

  Een tweede gevolg is dat betalingen op het recyclagepark frequenter zullen voorvallen met minder ronde bedragen waardoor de werking van de grofvuilkaarten niet behouden kan worden.
 • De door Kind & Gezin erkende onthaalouders of de bij een door Kind en Gezin erkende dienst voor opvanggezinnen aangesloten onthaalmoeders in de gemeente Kortessem, maken aanspraak op 3 bijkomende grote rollen tegoedzakken in plaats van 1 rol.

 • De gemeentelijke tussenkomst in de afvalfactuur van € 36,00 per gezin wordt geschrapt, net als de door het gemeentebestuur van Kortessem aangerekende kostprijs van € 10,00 voor de uitbating van het gemeentelijk recyclagepark. De invoering van het OPTIMO-huisvuilsysteem door Limburg.Net zal de huisvuilfactuur met €20,00 doen dalen. 
 • Voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar het door de GEMEENTE beheerde recyclagepark:
  • De toegang tot het gemeentelijke recyclagepark.
  • Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark, tot de maximumquota van specifieke fracties van huishoudelijke afvalstoffen. In de basisdienst conform punt 9 zijn m.b.t. het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op het recyclagepark enkel de fracties begrepen die kunnen aangeboden worden aan € 0,00 of de fracties die onder de vastgelegde quota liggen:
Fracties Contantbelasting/m³
alle recycleerbare fracties + fracties met aanvaardingsplicht: papier/karton, glas (vlak + hol), pmd (of p+md, van zodra van toepassing), kga, aeea, gemengde kunststoffen,... €0,00/m³
asbest 1m³ of 10 asbestplaten per gezin per jaar gratis, daarboven €15,00/m³
tuinafval, zuiver bouwpuin en afbraakhout €7,50/m³
gemengd bouwpuin €15,00/m³
grofvuil, roofing en treinbielzen (C-hout) €30,00/m³
Autobanden €4,00/stuk
 • De pmd-fractie (of p+md, zodra van toepassing) wordt steeds aangeleverd
  in de voorgeschreven blauwe plastic zak.
 • De asbestfractie bevat enkel hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen
  van bouw- en sloopactiviteiten. Hieronder wordt verstaan: (asbest)golfplaten, asbestvrije golfplaten, eternieten betonnen, bloembakken, eternieten betonnen schouwpijpen, buizen, eterniet afval in vaste toestand, eternieten leien, gevelplaten, onderdakplaten, onderlaag vloerbekleding, plafondtegels, schoolborden, vinylvloertegels,…
 • Het asbesthoudend afval dient zo intact en voorzichtig mogelijk te
  worden aangeleverd op het recyclagepark. Er moet voor gezorgd
  worden dat het niet breekt, schuurt of verbrokkelt tijdens het verhandelen
  ervan.
 • Kleine stukken asbest (alles wat past in een zak van 60L) dient verplicht
  verpakt aangevoerd te worden.

  De vermelde basisdiensten omvatten telkens de inzameling en de verwerking van
  de vermelde huishoudelijke afvalstoffen.

Meer informatie en aanpassingen zijn terug te vinden in het besluit van de gemeenteraad, hieronder te downloaden.

Gepubliceerd op vr 20 december 2019