Gemeente Kortessem

RLH start met biodiversiteitsproject

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is gestart met terreinwerken op het grensgebied tussen de gemeenten Alken, Hasselt, Kortessem en Wellen. De werken kaderen in een biodiversiteitsproject die de de kamsalamander moeten beschermen.

Op het grensgebied tussen de gemeenten Alken, Hasselt, Kortessem en Wellen ligt één van de laatste Haspengouwse bolwerken van de kamsalamander, onze grootste inheemse watersalamander. Volwassen kamsalamanders gaan in het vroege voorjaar op zoek naar geschikte waterpoelen om zich voort te planten. Op het land zijn houtkanten, steenhopen, houtstapels, braamstruwelen en stroken met ruigtekruiden erg in trek als schuilplaats voor de rest van het jaar.

De voorbije decennia is deze Europees beschermde soort sterk achteruitgegaan, vooral door versnippering en destructie van leefgebied. Daarom participeert onze gemeente in een biodiversiteitsproject om de toekomst van deze grensoverschrijdende populatie veilig te stellen.

Initiatiefnemer Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren start eerstdaags met de geplande terreinwerken. Dichtgeslibde poelen krijgen een opknapbeurt en het poelennetwerk wordt bovendien uitgebreid met enkele nieuwe waterpartijen. De aanleg van bijkomende hagen, houtkanten en takkenwallen bevordert de migratie over het land. Kamsalamander is een 'kapstoksoort'; tal van andere soorten zullen dus mee profiteren van het habitatherstel. Het projectgebied bestaat vooral uit landbouwgronden, graslanden, bossen en natuurrijke tuinen.

Ook Natuurpunt Alken en de andere betrokken gemeenten hebben geëngageerd als partner in het project, dat mogelijk gemaakt werd dankzij de financiële steun van provincie Limburg. 

Meer informatie over de kamsalamander en zijn leefgebied vind je hier.

Gepubliceerd op di 08 oktober 2019