Gemeente Kortessem

Aanvraag schadevaststelling - Landbouwschade

Fruittelers in de gemeente Kortessem hebben zonnebrandschade geleden aan voornamelijk hun appel- en perenoogst. Daarom kan er nu een aanvraag door de getroffen landbouwers worden gedaan om de schade te laten vaststellen door een gemeentelijke schattingscommissie.

Als in een gemeente door overmacht (zoals onweer, hagel, overstromingen) of andere weersomstandigheden met een uitzonderlijk karakter (zoals droogte, overvloedige regenval) schade wordt aangericht aan teelten die gevolgen heeft op het inkomen van land- en/of tuinbouwers, kan de gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade samengeroepen worden. Op vraag van enkele fruittelers uit de gemeente Kortessem werd de gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade samengeroepen voor de zonnebrandschade die vooral de appel- en perenoogst treft. De schattingscommissie komt twee maal langs op de getroffen percelen om de schade vast te stellen. Het opgemaakte proces-verbaal kan dan als officieel document gelden om een dossier in te dienen bij de juiste instanties.

 

Getroffen landbouwers met teelten binnen de gemeentegrenzen van Kortessem, kunnen nog tot 06.08.2019 hun aanvraag voor de gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade indienen bij de dienst Landbouw, Mobiliteit en Natuur van de gemeente Kortessem door een mail te sturen naar milieudienst@kortessem.be of door de aanvraag af te geven aan het onthaal van het gemeentehuis. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een kopie van de verzamelaanvraag van 2019.

Gepubliceerd op do 01 augustus 2019