Gemeente Kortessem

Aquafin biedt landbouwers gezuiverd afvalwater

Aquafin biedt landbouwers aan om gezuiverd afvalwater (of effluentwater) van de opengestelde RWZI’s van Aquafin te gebruiken.

Het is sinds 18 juli opnieuw mogelijk om gezuiverd afvalwater (effluent) af te halen bij de daartoe opengestelde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Aquafin, mits het afsluiten van een overeenkomst en een administratieve vergoeding van 160 euro/maand excl BTW.  De vergoeding is onafhankelijk van de afgehaalde hoeveelheid effluentwater.

Vanaf woensdagmiddag 24 juli zet Aquafin de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sint-Truiden ook open voor de afhaling van gezuiverd afvalwater. Dit betekent dat er in provincie Limburg momenteel 6 plaatsen zijn waar landbouwers water kunnen afhalen: Bree, Houthalen-Centrum, Halen, Genk, Lanaken en Sint-Truiden.

Het gebruik van het effluentwater is gebonden aan een aantal voorwaarden, waaronder: 

  • Aangezien het effluent volgens de mestwetgeving als een andere meststof beschouwd wordt is het belangrijk de samenstelling na te gaan.  Deze kan geraadpleegd worden op de website van Aquafin.  Verder dient elk menselijk contact (rechtstreeks of onrechtstreeks via verneveling, beregening of het gebruik van besproeide terreinen) vermeden te worden. Dit geldt zowel voor de toepasser, overig personeel, terreingebruikers, omwonenden en passanten.
  • Het water moet na afhaling zo snel mogelijk gebruikt worden. Stilstand en opwarming van het water zorgt voor een verdere achteruitgang van de waterkwaliteit (onder meer kiemgroei). Dit zorgt ervoor dat risico’s verbonden aan het gebruik verhogen.
  • Het verspreiden van het effluent dient gelijkmatig te gebeuren over het veld.
  • Het verspreiden van het effluent is niet toegelaten in afgebakende beschermingszones voor grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater (drinkwaterwingebieden).
  • Dit effluent mag niet gebruikt worden voor rechtstreekse besproeiing van groenten die rauw geconsumeerd worden en rechtstreekse besproeiing van fruit. Er moet met dit effluent dus omzichtig omgesprongen worden in het kader van voedselveiligheid. Dit effluent mag ook niet gebruikt worden als drinkwater voor vee.

Voor bijkomende informatie verwijzen we de landbouwers door naar de website van Aquafin (https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/voor-landbouwers-en-gemeenten).

 

Gepubliceerd op do 25 juli 2019