Gemeente Kortessem

Overtreding captatieverbod

Vandaag heeft de Politiezone Borgloon twee darmen in beslag genomen die gebruikt werden voor het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen. De darmen worden door de gemeentelijke dienst Werken en Veiligheid bewaard.

De betrokken eigenaars kunnen hun darmen - na het maken van een afspraak – binnen een periode van 30 kalenderdagen ter plaatse ophalen.

Het besluit tot inbewaringname werd genomen op basis van het politiebesluit genomen door de Gouverneur van Limburg met betrekking tot het captatieverbod bij onbevaarbare waterlopen. Overtredingen ten opzichte van dit besluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 26 euro tot 200 euro (vermenigvuldigd met 8 zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opcentimen op de strafrechtelijke geldboeten).

Gepubliceerd op vr 19 juli 2019