Gemeente Kortessem

Bibliotheek sluit enkele dagen haar deuren

In het kader van de omschakeling naar een nieuw bibliotheeksysteem zal de Bibliotheek van Kortessem vanaf maandag 18 maart tot en met maandag 25 maart gesloten zijn. Zo kan men op 26 maart van start gaan met het nieuwe systeem.
 
 
Opgelet! De Spel-o-theek zal tijdens deze week wel geopend zijn. Je bent er welkom op de gewoonlijke openingsdagen - woensdag van 13u00 tot 17u00 en zaterdag van 10u00 tot 12u00.
 

Van PBS naar EBS

Er zal vanaf 26 maart 2019 dus een nieuw bibliotheeksysteem toegepast worden. Het gaat om het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). De Vlaamse Regering heeft bepaald dat de Vlaamse provincies vanaf 2018 geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen uitoefenen. Die bevoegdheden en het bijhorende personeel werden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap of naar de gemeenten. De provincies voeren geen taken meer uit in het kader van cultuur, jeugd, sport of welzijn. Dat betekent dus ook dat het Provinciale Bibliotheeksysteem, het PBS ophoudt te bestaan en wordt omgevormd tot het Eengemaakt Bibiliotheeksysteem (EBS).
 

Wat gebeurt er met mijn provinciaal lidmaatschap?

Aangezien met het verdwijnen van het Provinciale Bibliotheeksysteem ook het tot dan toe geldende reglement vervalt, zou de samenwerking tussen de bibliotheken binnen het PBS in principe ook wegvallen.

In onderling overleg hebben de meeste van die bibliotheken een consensus bereikt om alleszins het gemeenschappelijke lidmaatschap te behouden. Je zal in de toekomst dus evengoed in de meeste bibliotheken terecht kunnen met één lidmaatschap en voor eenzelfde lidgeld. 

Een nieuw gebruikersreglement

Het nieuwe reglement is in grote lijnen hetzelfde als het oude. Toch zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. 

Zo kan er binnen het nieuwe bibliotheekprogramma enkel nog per persoon één profiel worden aangemaakt. Dat betekent dat het voor leerkrachten niet meer mogelijk is om naast hun persoonlijke lidkaart nog een zogenaamde OLE-kaart te bezitten. Er is wel de mogelijkheid om voor een 'speciaal' profiel voor leerkrachten te kiezen dat ook betalend is, maar dat andere uitleenmodaliteiten biedt. 

Een ander voorbeeld is dat we de tot nu toe geldende uitleentermijn van 3 weken (met de mogelijkheid om tot tweemaal toe te verlengen) aanpassen naar een uitleentermijn van 4 weken (met de mogelijkheid om één maal te verlengen). Er kunnen vanaf de omschakeling wel tot 20 titels uitgeleend worden.

Het bibliotheekpersoneel geeft je graag meer uitleg bij het nieuwe reglement. Een afschrift van het volledig nieuwe reglement is verkrijgbaar in de bibliotheek of te raadplegen op onze vernieuwde bibliotheekwebsite http://kortessem.bibliotheek.be.

Gepubliceerd op di 26 februari 2019