Gemeente Kortessem

Geen asbest rond bedrijf Driesmans

In de omgeving van het bedrijf Driesmans werden er een aantal acties uitgevoerd om de mogelijke aanwezigheid van asbest te onderzoeken. Uit deze resultaten blijkt dat er geen asbest is aangetroffen. Zoals eerder vermeld, zullen een aantal controleacties in de toekomst herhaald worden.

Bij deze vind je de resultaten van de verschillende analyses die werden uitgevoerd:

Uit analyses in de loop van 2018 en in het kader van de COPRO blijkt dat er geen asbest aanwezig is in het aanwezige meng- en betonpuin. Deze beproevingsresultaten zullen in de toekomst verder regelmatig opgevraagd worden.

Verder werd ook de asbestconcentratie in de buitenlucht gemeten. De groep Luchtkwaliteitsmetingen van de Unit Milieurisico en Gezondheid van Vito voerde een studie uit waarbij er gedurende vier periodes in 2018 telkens onderzoeken werden gevoerd in de omgeving van het bedrijf. Op basis van deze meetresultaten werd er in de omgeving van het terrein van Driesmans geen verspreiding van asbest in de omgevingslucht geconstateerd.

Ten slotte werd er op 18/12/2018 in opdracht van de afdeling Handhaving door Vito een staalname uitgevoerd op het gebroken mengpuin, voor de bepaling van asbest. Uit de analyseresultaten blijkt dat er hier ook geen asbestvezels aanwezig zijn in het gebroken mengpuin.

 

Wat betreft de exploitatie zelf, zal de afdeling Handhaving van het departement Omgeving de beslissing in het lopende dossier (aanvraag omgevingsvergunning) afwachten alvorens eventuele verdere maatregelen te treffen. 

Gepubliceerd op wo 20 februari 2019