Gemeente Kortessem

Dossier kippenstal: college eist garanties

Het schepencollege van Kortessem eist garanties rond de volksgezondheid in het kader van het dossier rond de uitbreiding van kippenstallen.

Door Roebben LV werd er bij de deputatie van de Provincie Limburg een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het nieuwbouwen van twee kippenstallen. Aan het schepencollege van Kortessem werd gevraagd een openbaar onderzoek én een informatievergadering te organiseren. Tijdens dit openbaar onderzoek werden in totaal 900 bezwaarschriften ingediend.

 

Het schepencollege verwijst uitdrukkelijk naar deze ingediende bezwaren. Hieruit blijkt dat de buurt vragen heeft bij de geplande uitbreiding. Er heerst vooral ongerustheid over de effecten van deze uitbreiding op de volksgezondheid. Het schepencollege ziet zich om die reden genoodzaakt om bijkomende garanties te eisen over de luchtkwaliteit en levenskwaliteit van de omgeving. Verder heeft het schepencollege vragen bij de overeenstemming tussen de theoretische modellen waarop het milieueffectenrapport gebaseerd is en de werkelijke uitstoot na realisatie.

Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar somt meerdere voorwaarden op. Deze voorwaarden beantwoorden aan de door het schepencollege gevraagde garanties met betrekking tot de terechte bezorgdheden over de volksgezondheid: luchtkwaliteit, mobiliteit en hemelwaterherbruik. Het schepencollege vindt deze voorwaarden essentieel om de leefbaarheid van de gemeente Kortessem te garanderen. Ze gaat tijdens de provinciale omgevingsvergunningscommissie uitdrukkelijk aan de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg vragen om rekening te houden met de door haar geëiste garanties.  

 

Gepubliceerd op vr 25 januari 2019