Gemeente Kortessem

Openbaar Onderzoek waterbeleidsnota

Op 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020 - 2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027.

Deze documenten worden opgemaakt in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. De Coördinatiecommiqqie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding ervan en voor de organisatie van het openbaar onderzoek.  

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen. Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren wordt aangeraden telkens een proces verbaal op te stellen, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. Deze opmerkingen of bezwaren moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 2 juli 2019, aan de CIW bezorgd worden op onderstaand adres: 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Dokter De Moorstraat 24 - 26
9300 Aalst

Meer informatie over dit openbaar onderzoek en de documenten vindt u vanaf 19december op de website www.volvanwater.be

Met bijkomende vragen kunt u terecht bij het CIW-secretariaat, op het nummer 053-72 65 07.

Openbaar onderzoek van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019.

Gepubliceerd op wo 19 december 2018