Gemeente Kortessem

Kortessem start met WhatsApp Buurtpreventie

Kortessem start in samenwerking met politiezone Loon en de wijkpolitie een WhatsApp Buurtpreventie. Hierbij zoeken we nog coördinatoren. Help mee aan een veilig Kortessem!

De veiligheid van onze inwoners in Kortessem is van groot belang. Om een veilige en een leefbare woonomgeving te creëren, spelen gemeente en politie een belangrijke rol. Maar ook jij kan hieraan een grote bijdrage leveren!

Meld je aan via deze link!
Burgers kunnen zich in het kader van buurtpreventie verenigen in een WhatsApp-groep. Dit is een samenwerkingsvorm tussen burgers en politie binnen een bepaald grondgebied, met de bedoeling om informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt stramien. 

Jullie zijn immers de extra ogen en oren voor de politie. Door een oogje in het zeil te houden in jouw buurt of wijk en samen met de politie alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller en meer frequent opgetreden worden en werken we samen aan het voorkomen van de criminaliteit en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in jouw buurt. 


Op woensdag 26 september kon je om 19u30 terecht in de foyer van CC Mozaïek voor een infosessie. Kijk ook eens op ons Facebookevenement !> Om je in te schrijven voor een WhatsApp-groep heb je een smartphone nodig!

Gepubliceerd op wo 19 september 2018