Gemeente Kortessem

Maatregelen tegen waterverspilling!

Door de aanhoudende droogte geldt in alle provincies in Vlaanderen momenteel code oranje. Er werden daarom enkele verbodsregels opgesteld om waterverspilling tegen te gaan.

UPDATE

Op advies van de Vlaamse droogtecommissie wordt het verspilverbod ingetrokken;
op advies van ANB en de drie Limburgse hulpverleningszones wordt het kampvuurverbod ingetrokken en afgeschaald naar code oranje;
op advies van de Vlaamse Waterweg en na staalname door VMM wordt het recreatie- en captatieverbod i.f.v. de blauwalg uitgebreid naar het volledige traject van de ‘Zuid-Willemsvaart’

Daarnaast blijft het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen van kracht tot tegenbericht.

 

 

Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet en grond- en regenwater te gebruiken:

- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;

- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00 's avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten. 

Het gebruik van grond- en regenwater is wel toegelaten tussen 20u00 en 8u00. 

Overtredingen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen. 

 

Extra maatregel!

De aanhoudende droogte heeft jammer genoeg ook een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan.
Daarom wordt er een extra maatregel ingevoerd en is het verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

 

Het volledige besluit is hieronder terug te lezen. 

Heb je bepaalde vragen omtrent het verbod? Lees dan even de FAQ na op de website van het crisiscentrum via https://www.crisis-limburg.be/faq.

Gepubliceerd op wo 25 juli 2018