Gemeente Kortessem

Opgelet - Maatregelen voor pluimvee!

In kader van de volksgezondheid en het dreigend gevaar van besmetting met de ziekte van Newcastle van in gevangenschap gehouden vogels bij hobbyhouders, werd besloten om nationaal enkele maatregelen in te voeren om de verspreiding van de ziekte een halt toe te roepen.

De maatregelen werden verlengd voor een onbepaalde duur.

 

Wat betekent dit?

Er geldt enerzijds tijdens deze periode een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen,...) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels door en naar hobbyhouders.

Daarnaast geldt er ook een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen,...).

Update: Vanaf 1 september 2018 is het ministerieel besluit van 29 augustus 2018 van kracht. Het is nu toch mogelijk voor hobbykwekers om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen.

In dat kader is het voor de organisatie van een openbare markt belangrijk om
het volgende te weten:


- Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden. De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.


- Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument (zie model in bijlage) waarop de gegevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de dieren, het aantal dieren. De handelaar zal bovendien ook steeds de
nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke.


- Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren, die ze bijv. de week voordien hadden verkocht maar die niet voldoen, mogen terugnemen van de koper. Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen.

Gepubliceerd op ma 02 juli 2018