Gemeente Kortessem

Managementteam

In elke gemeente is er een managementteam. Dit is een decretale verplichting. Het managementteam staat in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het ondersteunt de co√∂rdinatie van de gemeentelijke diensten, bewaakt de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuren, personeel en financiën.

Het managementteam vergadert driewekelijks en is vandaag samengesteld als volgt:

Caroline Penders (Voorzitter van het managementteam)
Gemeentesecretaris
0485/98.92.09
Caroline.Penders@kortessem.be

Veerle Roelands
Financieel Beheerder Gemeente & OCMW
011/37.91.46
Veerle.Roelands@kortessem.be

Krista Willems (Secretaris van het managementteam)
Beleids- en Stafmedewerker
011/37.91.67
Krista.Willems@kortessem.be

Bram Vanhoof
Diensthoofd Ruimte
011/37.91.56
Bram.Vanhoof@kortessem.be

Mieke Muermans
Diensthoofd Mens
011/37.91.41
Mieke.Muermans@kortessem.be