Kortessem

Bezienswaardigheden Guigoven

De neoromaanse Sint-Quintinuskerk van 1850, heeft een 17de-eeuwse preekstoel, een 18de-eeuwse communiebank, koorgestoelte en twee credenstafels, twee zijaltaren van 1875 en een doksaal van 1855. De gotische beelden van de H. Lucia en de H. Rochus zijn 15de-eeuws. De H. Maria-Magdalena is 16de-eeuws. In de kerkhofkapel van ca. 1880 bevinden zich zeven grafstenen van de Heren van Guigoven, van 1296 tot 1653, en drie 17de-18de-eeuwse grafkruisen.
Het Rood kasteel was het verblijf van de Heren, nu is het restaurant-taverne. Het dateert uit de 17de-19de eeuw. De voorgevel is deels Maaslandse renaissance, van 1619. Het classicistische poortgebouw heeft een 18de-eeuwse toren. Het hoofdgebouw op het binnenplein is overwegend 17de-eeuws. De rechter zijvleugel is van 1631. De linker zijvleugel is 17de-eeuwse Maaslandse renaissance, met 18de-eeuwse deuromlijstingen. Bij de kasteelhoeve staat het molenhuis van 1667.
Het kasteel de Donnea aan de Tongersesteenweg synthetiseert drie Franse stijlen. Het heeft een fraaie gevel met stucwerk dat de vier jaargetijden voorstelt. De hoofdvleugel is van 1801-1802.
In de Kerkhofkapel van ca. 1860 bevinden zich grafstenen en in de gevel zit een Appolokop die volgens de overlevering bekogeld werd door de plechtige communicanten als teken dat ze aan de duivel verzaakten. De Mersenhovenkapel aan de splitsing Bredeweg en Kleine Weg is van ca. 1750. De Sint-Antoniuskapel van 1893 grenst aan het kasteel de Donnea. De Onze-Lieve-Vrouwekapel aan de Tongersesteenweg is van 1880.

BEREIKBAARHEID

Toerisme

Kerkplein 14
3720 Kortessem

tel. 011 37 93 30
fax 011 37 91 53
& 011 37 91 54
e-mail: toerisme@Kortessem.be

Josi Grosemans
tel. 011 37 93 32
e-mail: josi.grosemans
@Kortessem.be

    logo anaXis

    logo anaXis