Gemeente Kortessem

Evenementen organiseren

Het organiseren van een evenement brengt heel wat voorbereidingen met zich mee. Hieronder meer informatie: 

 

 

Omschrijving

Een evenement is een publiek toegankelijke manifestatie, activiteit of gebeurtenis op de openbare weg of op openbaar terrein of op privéterrein. Dat zijn bijvoorbeeld fuiven, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderijen, jaarmarkten, markten, sportmanifestaties … Gebeurtenissen waar het publiek enkel wordt toegelaten op basis van een persoonlijke uitnodiging, worden niet beschouwd als een evenement.

 

Voor wie?

  • Wie een evenement wil organiseren in Kortessem, moet dit vooraf aanvragen of aangeven aan het college van burgemeester en schepenen. 
  • De aanvraag moet minstens 3 maanden en maximum 1 jaar vooraf worden ingediend. (voor vuurwerk minstens 3 weken)
  • De  aanvraag moet gebeuren via het officiële evenementenformulier, te vinden onderaan deze pagina of af te halen bij de UiT dienst.
  • Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, kan het evenement worden geweigerd.

 

Procedure

Bezorg het aanvraagformulier  minimum 3 maanden en maximum 1 jaar voor je evenement aan de UiT dienst

Meer info

Communicatie van je evenement nodig? Meer info vind je in de Downloads.