Gemeente Kortessem

Vrijwilligernetwerk Haspengouw

Vrijwilligersnetwerk Haspengouw

 

Wil je graag vrijwilliger worden of zoek je vrijwilligers? Help meebouwen aan een veerkrachtige en warme gemeenschap en sluit je aan bij het Vrijwilligersnetwerk!

Wat houdt het netwerk in?

De gemeenten Kortessem en Nieuwerkerken zijn begin 2016 gestart met het project Vrijwilligersnetwerk Haspengouw, met vzw De Wroeter Maatwerkbedrijf als partner.

We willen hierbij werken aan het uitbouwen van een samenwerkings- en verbindingsknooppunt, zowel tussen de vrijwilligers en de organisaties waar ze ingezet worden.

De rekrutering en matching richt zich tot alle inwoners: jongeren, jong gepensioneerden, nieuwe inwoners, kansengroepen, enzovoort.

Waarom vrijwilligerswerk?

De vrijwillige inzet van mensen is voor een samenleving onbetaalbaar.  Het is een kwaliteitsvolle invulling van vrije tijd en een verrijking voor de vrijwilliger en voor de organisatie.

·         Iets betekenen voor anderen

·         Vriendschap en waardering ontvangen

·         Nieuwe mensen ontmoeten

·         Deel uitmaken van een toffe bende

·         Waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving

Wat doet het vrijwilligersnetwerk?

·         Brug vormen tussen kandidaat- vrijwilligers en organisaties

·         Aanspreekpunt voor praktische vragen omtrent vergoedingen, vrijstellingen, verzekeringen en andere formaliteiten

·         Organiseren van waardeermomenten

·         Vormingen aanbieden

Hoe werken wij?

Wil je je graag inzetten als vrijwilliger in en rond Kortessem? Of wil jij je organisatie openstellen voor vrijwilligers? Of wil je gewoon graag op de hoogte blijven van vormingen en waarderingsmomenten?

Als je interesse hebt, kan je contact opnemen met de coördinator van ‘Vrijwilligerswerk Haspengouw Riet Willems van VZW De Wroeter via 011 37 52 92 of per mail op vrijwilligersnetwerkhaspengouw@kortessem.be