Gemeente Kortessem

Secretariaat

De algemeen directeur

De algemeen directeur wnd., Caroline Penders, is het hoofd van het gemeente- en OCMW-personeel. Zij is de verbinding tussen het politieke bestuur en de personeelsleden. Als hoogste ambtenaar in rang ziet zij er op toe dat de diensten alle beslissingen die in de gemeenteraad of het schepencollege zijn genomen ook effectief verder behartigen. Zij waakt er anderzijds over dat met betrekking tot dossiers die door de diensten aan de gemeenteraad of het college worden voorgelegd, ook een correcte beslissing wordt genomen. Daarnaast is de algemeen directeur voorzitter van het managementteam.

 

Werkzaamheden secretariaat:

 • College van Burgemeester en Schepenen
 • Gemeenteraden & OCMW-raden
 • Vast bureau
 • Vzw’s en intercommunales
 • OCMW en kerkfabrieken
 • Politieverordeningen en verkeersreglementen
 • Archief
 • Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Voornaamste taken secretariaat:

 • de voorbereiding en afhandeling van de zittingen van de bestuursorganen, zoals de gemeenteraad, vast bureau, OCMW-raad, het MAT en van het college van burgemeester en schepenen
 • het bijhouden van de registers van de notulen van deze bestuursorganen
 • het digitaal ter beschikking stellen van de agenda en verslagen van de gemeenteraad
 • het administratief voorbereiden, opvolgen en afhandelen van de installatie van de verkozen gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van verkiezingen
 • opleggen van gemeentelijke administratieve boetes (GAS) door de aangewezen sanctionerende ambtenaar
 • ondersteuning bieden aan burgemeester en schepenen bij de dagelijkse invulling van hun bestuursmaatregelen
 • het verspreiden van inkomende briefwisseling
 • het beheren van het archief