Gemeente Kortessem

Personeelsdienst

De personeelsdienst behandelt alle personeelsaangelegenheden, gaande van de sollicitatieprocedure (selectie, aanwervingsexamens en het onthaal van nieuwe personeelsleden), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (contractaanpassingen, vorming, doorstroming in de functionele loopbaan, ...) tot het verlaten van het gemeentebestuur (pensionering, einde contract, ontslag ...).

Verder treedt de personeelsdienst op als ondersteunende dienst voor alle medewerkers van de gemeente. Zij kunnen hier terecht met vragen over het arbeidsreglement, statuut, loon, arbeidstijd, verlofregeling, ziekte, vorming, evaluatie, loopbaanplanning, pensioen, enz.

U kunt hier ook terecht voor inlichtingen over vacatures, examens en voorwaarden bij aanwerving. Iedere vacature wordt door het gemeentebestuur op de gemeentelijke website geplaatst. Dit kan aangevuld worden met bekendmaking via dagbladen en/of andere kanalen.