Gemeente Kortessem

OCMW - Sociale dienst

Elke inwoner van Kortessem die problemen heeft, van welke aard ook, kan terecht bij de sociale dienst.

( leefloon, voorschotten, financiële steun, steun aan asielzoekers, borgstelling, tussenkomst babyvoeding, tussenkomst incontinentiemateriaal, mantelzorg toelage, verwarmingstoelage, socio-culturele participatie, pedicurekosten...)